Download

Bulgarian English
Тази зона е само за регистрирани потребители или участниците в нашите курсове. Моля, влезте със своите данни за достъп и ще бъдете пренасочени към страницата за изтегляне. This area is for registered users or participants to our courses only so please login with your credentials and will be redirected to the download page.

spunta Желаете да изтеглите документацията от определен семинар? Направете резервация за въпросното събитие (в случай, че е необходимо, трябва да заплатите такса присъствие), и ще Ви изпратим данни за достъп до секцията за изтегляне.
spunta Ако искате да представите резюме за оценка на Научния комитет, моля използвайте Поканата за подаване на доклад.

spunta Are you interested in downloading the documentation of a specific course? Make a postdated booking (fees will be applied) and you will receive your credential for login and download.
spunta If you want to submit an abstract for evaluation by our Scientific Commitee please use the Call for Paper form.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ / АНГЛИЙСКИ

DOCUMENT LANGUAGES: BULGARIAN OR ENGLISH
bookbg bookuk
ЛЕКТОРИ SPEAKERS
arrow ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКЛАД arrow CALL FOR PAPER
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
logo Boolelogo cyrilliclogo skyarrow