[2389] Security and Privacy for the ICT :: Sofia

Bulgarian English
ИЗТЕКЪЛ!
РЕГИСТРАЦИЯТА ВАЖИ САМО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ДОСТЪП ДО СЕКЦИЯТА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
EXPIRED!
REGISTRATION VALID ONLY FOR LOGIN TO DOCUMENTATION DOWNLOAD AREA
КОД: 2389
ДАТА: 02/02/2012 ВРЕМЕ: 09:00
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СОФИЯ :: ХОТЕЛ РОДИНА КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР - ЗАЛА 3
CODE: 2389
DATE: 02/02/2012 TIME: 09:00
LOCATION: SOFIA :: HOTEL RODINA CONGRESS CENTER - HALL 3
ЗАГЛАВИЕ: СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ИКТ

ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ / АНГЛИЙСКИ
TITLE: SECURITY AND PRIVACY FOR THE ICT


LANGUAGES: BULGARIAN/ENGLISH
ЛЕКТОРИ SPEAKERS
arrow ТЕОДОР ДЕЧЕВ
arrow АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ
arrow ДЖОРДЖ МАНОС
arrow ФРАНЧЕСКО ФОРДИАНИ
arrow TEODOR DECTHEV
arrow ALEXEI PETROV
arrow GEORGE MANOS
arrow FRANCESCO FORDIANI
ПРОГРАМА TOPICS
arrow Правителствени политики в областта на сигурността и защитата на конфиденциалната информация
arrow TEMPEST :: Ниско-бюджетни и общодостъпни решения
arrow Морска Сигурност :: MCT (Maritime Counter-Terrorism) - Последствията от морското пиратство върху всекидневния живот

Подлежи на промяна без предизвестие
arrow EU and Government Policies in Security and Privacy
arrow TEMPEST :: Low Cost and Popular Solutions
arrow Sea Security :: MCT (Maritime Counter-Terrorism) - How piracy can affect our all day lifeSubject to modification without any notice in advance
ТАКСА ПРИСЪСТВИЕ 20ЛВ
arrowБезплатно за студенти и журналисти
REGISTRATION FEES: 20LV
arrowFree for journalist and students
Включва:
spunta Документация (изпратена по електронен път)
spunta Идентификационни данни за сигурен достъп до излъчването на конференцията в интернет
spunta Един безплатен KryptoNumber от Krypto.Tel с достъп до промоционален ваучер (на стойността на такса присъствие)
spunta Кафе-пауза

including:
spunta Documentation in Digital Format
spunta Credential for secure access to seminar webcast
spunta One Free KryptoNumber from Krypto.Tel with access to promo recharge (opportunity to recover partecipation fees)
spunta Coffee Break

Максимален брой на участниците: 120 Maximum Number of partecipants: 120
downbg downbg
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ORGANIZED BY
МАЙНДТЕК EOOД MINDTECK LTD
ПОКРОВИТЕЛСТВО ОТ PATRONAGE BY
ССИ :: Съюзът за Стопанска Инициатива UPEE :: Union for Private Economic Enterprise
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
T-H-O-RKrypto.tel