[2561] Presentation of Boole Server

Bulgarian English
КОД: 2561
ДАТА: 18/10/2012 ВРЕМЕ: 10:30
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Конферентна зала на Майндтек :: София
CODE: 2561
DATE: 18/10/2012 TIME: 10:30
LOCATION: Mindteck Conference Hall :: Sofia


Майндтек е официалният представител на Boole Server за България и Македония и Д-р Франческо Фордиани ще започне конференцията, за да представи г-н Андреас Накмиас (от Boole Server), който ще проведе конференция на живо (напълно защитена) от Милано. Mindteck represents Boole Server in Bulgaria and Makedonia and Mr. Fordiani Ph.D. will open the conference to introduce Mr. Andreas Nacmias of Boole Server who will held a Web Live Conference via a secure connection from Miland.

ЗАГЛАВИЕ: Boole Server е първият изключитено награждаван Data Centric Protection софтуер, който осигурява защита, обмен и управление на поверителна информация от всякакъв вид. Boole Server е надеждна система, създадена за да предпазва важна информация, като междувременно позволява споделянето ú със служители, партньори и клиенти, когато е необходимо. Boole Server гарантира, че информацията няма да бъде открадната или повредена, докато се предава и само оторизирани получатели могат да използват, редактират или преглеждат специфични файлове.

SUBJECT: Boole Server is the first multi-award winning Data Centric Protection software to secure protect, exchange and manage any confidential data.
Boole Server is a secure, scalable system designed to safeguard sensitive data, while allowing it to be shared with staff, partners and customers as and when needed.
Boole Server ensures that data cannot be lost or stolen when in transit or on the server and that only authorized recipients can use, edit or view specific files.
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ LATEST NEWS
Милано, 9-ти октомври 2012 г. Boole Server, най-добрата софтуерна платформа за защита на конфиденциална информация и споделяна, беше обявена за победител в годишните награди Bully Award за 2012 година, която оценява водещите европейски компании за технологии, медия и телекомунакация.
Общо 60 са компаниите, които са участвали в надпреварата за първо място – те са избрани от стотици водещи европейски телекомуникационни компании.
Milano, October 9th, 2012. Boole Server, the ultimate confidential data security and sharing software platform, was announced as a Yearlings winner of the 2012 Bully Award honouring Europe’s leading technology, media and telecommunications (TMT) companies as presented by White Bull Summits, champions of European innovation.
A total of 60 European companies were named as finalists, and the deserving winners were selected from a pool of entries that included hundreds of nominated European TMT companies.

ЕЗИЦИ: АНГЛИЙСКИ/БЪЛГАРСКИ

LANGUAGES: ENGLISH/BULGARIAN
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ORGANIZED BY
logo mvr logo mvrEN
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
logo wazco
READ MORE BROCHURE LIVE WEBCASTING VIDEO