[2538] Presentation of TASC HEDD1

Bulgarian English
КОД: 2538
ДАТА: 31/07/2012 ВРЕМЕ: 10:00
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Конферентна зала на Майндтек :: София
CODE: 2538
DATE: 31/07/2012 TIME: 10:00
LOCATION: Mindteck Conference Hall :: Sofia
ЗАГЛАВИЕ: HEDD®1 налага нови стандарти в областта на ръчните устройства за засичане на експлозиви, базиращи се на уникалния му магнитно-електростатичен метод (MED).
HEDD®1 създава магнитно поле (MMF), което позволява засичането на всякакъв вид търговски и военни експлозиви (ТНТ, Динамит, Амонит и Дизел, PETN, RDX, Gunpowder, Семтекс, С4 и др.), включително и течни експлозиви (ТАТР и др.), зад и през всякакви бариери – бетон, стомана и др.


ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ
TITLE: HEDD®1 is setting new standards in handheld explosive detection based on its unique patented Magneto-Electrostatic Detection (MED) method.
HEDD®1 forms a modulated Magnetic Field (MMF) that allows detection of all types of commercial and military explosives (TNT, Dynamite, Ammonite & Diesel, PETN, RDX, Gunpowder, Semtex, C4 etc.) including liquid explosives (TATP etc.) behind and through all types of barriers (including concrete, steel etc.).LANGUAGES: BULGARIAN
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ORGANIZED BY
logo mvr logo mvrEN
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
logo tasc 00